Paginacija

Kelić, Maja, Roulstone, Sue, McKean, Cristina, Pavičić Dokoza, Katarina
Otpustiti ili ne otpustiti? – donošenje odluke o otpuštanju s logopedske terapije djece s razvojnim jezičnim poremećajem
Dulčić, Adinda, Mihanović, Vesna, Munivrana, Boška
Petar Guberina - vizionar 21. stoljeća
Laštro, Sanja, Zubak, Ivana
Poremećaj iz spektra autizma – izazovi diferencijalne dijagnostike
Dulčić, Adinda, Pavičić Dokoza, Katarina, Bakota, Koraljka
Poticanje i razvijanje kreativnosti djece oštećena sluha i / ili govora u odgojno - obrazovnom procesu
Radić Tatar, Ivona, Runjić, Nađa, Pavičić Dokoza, Katarina
Povezanost mjera pokreta očiju i vidnih evociranih potencijala tijekom čitanja
Nađvinski, Sofija, Lanc, Sanja, Pervan, Alena
Povezanost teškoća slušnog procesiranja i teškoća u čitanju i pisanju djece školske dobi
Pavičić Dokoza, Katarina
Prikaz holističkih smjernica u verbotonalnom rehabilitacijsko – obrazovnom pristupu školovanja učenika s teškoćama sluha, slušanja i/ili govora
Pavičić Dokoza, Katarina, Pirkić, Snježana, Bakota, Koraljka
Prikaz logopedskih dijagnoza kod djece predškolske dobi uključene u rehabilitaciju u Poliklinici SUVAG
Bakota, Koraljka, Brezak, Vladimira
Prikaz suradnje Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Poliklinike SUVAG
Zec, Blanka, Horvat, Lana, Pavičić Dokoza, Katarina
Primjena asistivne tehnologije kod osoba koje mucaju- STUEY uređaj
Pavičić Dokoza, Katarina
Primjena teleterapije u logopedskom radu
Bolanča, Tamara, Radošić, Iva, Pavičić Dokoza, Katarina
Procjena nazalnosti u govoru djece s rascjepom

Paginacija