Dobro došli u digitalni repozitorij!

Digitalni repozitorij Poliklinike SUVAG je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika. U repozitorij se pohranjuju znanstveni i stručni radovi djelatnika ustanove, priručnici, knjige, disertacije, nastavni materijali, prezentacije te digitalizirana građa. Cilj repozitorija je okupiti na jednom mjestu svu znanstvenu i stručnu produkciju djelatnika Poliklinike SUVAG.

Subscribe to Repozitorij Poliklinike SUVAG RSS