O repozitoriju

Repozitorij Poliklinike SUVAG je zbirka koja okuplja i trajno pohranjuje rezultate znanstveno-istraživačkog, intelektualnog i kreativnog rada stručnog i znanstvenog osoblja Poliklinike SUVAG. Na taj način institucijski digitalni repozitorij povećava vidljivost i citiranost samih radova, doprinosi transparentnosti rada ustanove te potiče i ubrzava dijeljenje informacija u znanstvenoj i akademskoj zajednici. Pohranjivanjem u digitalnom repozitoriju radovi su trajno zaštićeni od gubitka. Ovaj digitalni repozitorij kreiran je u sklopu sustava Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar koji ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava da plodove svog rada u digitalnom obliku okupljaju na jednom mjestu, dugoročno ih čuvaju i koriste, a da pritom ne moraju razmišljati o tehnološkim pitanjima vezanim uz uspostavu i održavanje repozitorija. Veliku količinu materijala koja nastaje njenim radom, bilo da je riječ o izvorno digitalnoj ili digitaliziranoj građi Poliklinika SUVAG pohranjuje u svoj digitalni, institucijski repozitorij te tako osigurava jednostavnu organizaciju i pretraživost građe. U repozitorij se pohranjuju disertacije djelatnika ustanove, njihovi pre-print radovi, recenzirani članci, radovi s konferencija, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi te prezentacije. U svrhu bolje pretraživosti sadržaja, prilikom pohranjivanja svi se sadržaji opisuju unaprijed određenim skupom metapodataka. Repozitorij objavljuje radove u otvorenom pristupu, sukladno Creative Commons licencijama. Sa svojim pitanjima, komentarima, prijedlozima i kritikama možete se obratiti na kontakt.