Paginacija

Stipić Lihić, Ana
Izloženost ekranskom sadržaju djece s poremećajima komunikacije, jezika i govora u predškolskoj dobi
Tadić, Iva
Izvori samopouzdanja – građenje povjerenja
Bakota, Koraljka
Jesmo li zaboravili na važnost slušanja, govora i govorničkih vještina u obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju?
Lice, Karolina, Vuković Ogrizek, Martina, Škarić, Kristina
Kvantitativna i kvalitativna analiza teškoća čitanja riječi kod osoba nakon moždanog udara i traumatskog oštećenja mozga – preliminarno istraživanje
Turčin, Maja, Vlahoviček, Melita
Logopedski postupci u poučavanju hrvatskog jezika u razrednoj nastavi
Bakota, Koraljka, Pavičić Dokoza, Katarina, Žagmešter Kemfelja, Marija
Mišljenje odgojno-obrazovnih djelatnika osnovnih i srednjih škola o značaju govorničkih vještina i posla koji obavljaju
Bakota, Koraljka, Pavičić Dokoza, Katarina, Punjek, Lucija, Mujagić, Loris
Mišljenje učitelja razredne nastave o usvojenosti predmatematičkih vještina učenika prvih razreda osnovne škole
Munivrana Dervišbegović, Boška
Načini potpore postupku inkluzije djece oštećena sluha i/ili govora
Lice, Karolina, Vuković Ogrizek, Martina
Neverbalna komunikacija u rehabilitaciji afazije – verbotonalni pristup
Vidačić, Marina, Mrvica, Iva
Od sumnje do dijagnoze – poremećaj iz spektra autizma u Poliklinici SUVAG
Pavičić Dokoza, Katarina, Ribar, Maja, Kolundžić, Zdravko
Odnos fonološkog kodiranja s mjerama kognitivnog učinka kod djece sa specifičnim teškoćama čitanja
Dulčić, Adinda, Bakota, Koraljka, Pavičić Dokoza, Katarina
Osobitosti poticanja jezično – govornog razvoja kroz programe tehničke kulture – primjer dobre prakse

Paginacija