Paginacija

Munivrana Dervišbegović, Boška
Utjecaj umjetne pužnice na slušanje i govor
Tuta Dujmović, Marijana, Mihaljević, Sara Petra
Učestalo postavljana pitanja
Crnjac, Ivan
Verbotonalni razgovori u repozitoriju Poliklinike SUVAG u sustavu DABAR
Bilonić Milošević, Silvana, Munivrana, Boška
Vokalni parametri fonacije kod djece oštećena sluha s individualnim slušnim pomagalima i djece s umjetnom pužnicom
Šakić, Dragica, Jovančević, Milivoj, Šakić, Zrinka, Jurin, Ivana, Armano, Giovana, Milić, Martin, Oković, Sonja
WHTR metoda za utvrđivanje pretilosti u primarnim pedijatrijskim ordinacijama u Zagrebu
Lovrić, Mladen
Činitelj gledanja u optimalnom slušanju
Tuta Dujmović, Marijana, Vlahović, Sanja
Što očekivati od binauralnog slušanja?

Paginacija