Paginacija

Dulčić, Adinda, Runjić, Nađa, Dabić- Munk, Darinka
Međunarodna znanstvena aktivnost zagrebačke Poliklinike SUVAG na području rehabilitacije osoba s komunikacijskim teškoćama
Dulčić, Adinda, Pavičić Dokoza, Katarina, Bakota, Koraljka, Brezak, Vladimira
Mobile service of support to educational integration of hearing and/or speech impaired students
Munivrana Dervišbegović, Boška
Modaliteti postupka integracije u svjetlu novih dijagnostičkih entiteta i potreba društva
Aras, Ivana, Vlahović, Sanja, Cvjetko, Tereza
ORL pretrage u dijagnostici neurinoma statoacusticusa
Pavičić Dokoza, Katarina
Obilježja komunikacije djece s jezično-govornim poremećajima
Hunski, Marija, Ivičević-Desnica, Jelena, Škarić, Ivo, Horga, Damir
Odnos između ortodontskih i izgovornih poremećaja u adolescenata
Bakota, Koraljka, Pavičić Dokoza, Katarina
Posebnosti on-line nastave u odgoju i obrazovanju učenika s oštećenjem sluha i/ili govorno - jezičnim poremećajima
Siladi, Maja
Postupci u direktnoj terapiji kod MTD-a u Poliklinici SUVAG Zagreb
Jug, Silva, Dedić, Zorana
Poticanje komunikacije i jezično-govornog razvoja uključivanjem u tzv. kućanske poslove
Pavičić Dokoza, Katarina
Povezanost slušnog i vestibularnog osjetila – iskustva Poliklinike SUVAG Zagreb
Hercigonja Salamoni, Darija, Pavičić Dokoza, Katarina
Pravovremeno uključivanje djeteta u program rane intervencije unutar specijalističke zdravstvene usluge
Šindija, Branka, Vlahović, Sanja
Praćenje parametara NRT-a i behavioralnih mjerenja kod djece operirane u optimalnoj vs. školskoj dobi

Paginacija