Mihanović, Vesna, Krampač-Grljušić, Aleksandra, Dulčić, Adinda
'Invaliditet' u kontekstu romana Zaboravljeni sin Mire Gavrana
Pavičić Dokoza, Katarina, Kolundžić, Zdravko
Digitalna tehnologija u logopedskoj praksi
Pavičić Dokoza, Katarina, Ribar, Maja, Kolundžić, Zdravko
Odnos fonološkog kodiranja s mjerama kognitivnog učinka kod djece sa specifičnim teškoćama čitanja
Pavičić Dokoza, Katarina
Prikaz holističkih smjernica u verbotonalnom rehabilitacijsko – obrazovnom pristupu školovanja učenika s teškoćama sluha, slušanja i/ili govora
Pavičić Dokoza, Katarina, Pirkić, Snježana, Bakota, Koraljka
Prikaz logopedskih dijagnoza kod djece predškolske dobi uključene u rehabilitaciju u Poliklinici SUVAG
Pavičić Dokoza, Katarina
Primjena teleterapije u logopedskom radu
Aras, Ivana
Spaciocepcija u dijagnostici i rehabilitaciji
Pavičić Dokoza, Katarina, Bakota, Koraljka, Punjek, Lucija
Stavovi ravnatelja osnovnih škola prema nastavi na daljinu
Bakota, Koraljka, Pavičić Dokoza, Katarina
Verbotonalni pristup poticanja predmatematičkih i matematičkih vještina te razumijevanja prostorno-vremenskih odnosa kod djece s oštećenjem sluha i /ili govora
Bilonić Milošević, Sivana, Bakota, Koraljka
Verbotonalni razred
Bakota, Koraljka, Pavičić Dokoza, Katarina
Virtualno okruženje u odgoju i obrazovanju djece s govorno - jezičnim poremećajima ili/i oštećenjem sluha - izazovi suvremene nastave i rehabilitacije
Bakota, Koraljka
Što smo naučili o nastavi na daljinu u vrijeme pandemije