Pages

Mihanović, Vesna, Krampač-Grljušić, Aleksandra, Dulčić, Adinda
'Invaliditet' u kontekstu romana Zaboravljeni sin Mire Gavrana
Škof, Monika
5,5 po Richteru, utjecaj potresa na mucanje
Aras, Ivana
ABR kod djece predškolske dobi s govorno jezičnim poremećajima
Vlahović, Sanja, Aras, Ivana, Cvjetko, Tereza
About the usefullness of nystamography
Kologranić Belić, Lana
Anamneza u logopedskoj dijagnostici
Ćužić, Martina, Kolundžić, Zdravko, Pavičić Dokoza, Katarina
Biti ili ne biti đak: što kaže fonološka svjesnost?
Stančić, Zrinjka, Katušić, Ana, Bilonić Milošević, Silvana, Matejčić, Klara
Croatian Association of Graduate Students AMCA-ERF
Pavičić Dokoza, Katarina, Kolundžić, Zdravko
Digitalna tehnologija u logopedskoj praksi
Lice, Karolina, Vuković Ogrizek, Martina
Dizartrija kod amiotrofične lateralne skleroze – prikaz slučaja
Dulčić, Adinda, Pavičić Dokoza, Katarina, Munivrana, Boška
Elektrofiziološki korelati kognitivnih i jezičnih funkcija
Ištvanić, Petra
Funkcija pokreta u korekciji glasova kod dječje govorne apraksije - verbotonalni pristup
Bakota, Koraljka, Obad, Dubravka, Košćec, Gordana
Ispitivanje učinka glazbe na ponašanje i kreativnost učenika s teškoćama u razvoju

Pages