Pages

Šakić, Dragica, Jovančević, Milivoj, Šakić, Zrinka, Jurin, Ivana, Armano, Giovana, Oković, Sonja
Prepoznavanje čimbenika rizika u pedijatrijskoj populaciji za razvoj kardiovaskularnih bolesti u odrasloj dobi
Pavičić Dokoza, Katarina, Čilić Burušić, Lidija, Bakota, Koraljka
Prilog istraživanju nastavničkog stresa
ŠlKlĆ, Neven, IVIČEVIĆ-DESNICA, Jelena
Prilog razlučivanju problema etiologije nerazvijenog govora
Crnjac, Ivan, Vlahoviček, Melita
Problematika obrade lektire za djecu s govorno-jezičnim poremećajima: primjer suradnje knjižničara i učitelja
Armano, Giovana, Šakić, Dragica, Jovančević, Milivoj, Školnik Popović, Vesna, Jurin, Ivana, Šakić, Zrinka, Oković, Sonja, Milić, Martin
Procjena debljine djece i rizika od nastanka kardiovaskularnih bolesti s pomoću omjera opsega struka i tjelesne visine
Ivšac, Jasmina, Blaži, Draženka, Lulić, Sonja
Put od hranjenja sondom do peroralne prehrane (logopedski pristup)
Kuvač Kraljević, Jelena, Matić, Ana, Lice, Karolina
Putting the CAT-HR out: key properties and specificities
Šikić, Nada, Miličić, Jasna, Vrca, Anđelko, Dulčić, Adinda, Runjić, Nađa
Qualitative Analysis of Dermatoglyphics of the Digito-Palmar Complex in Children with Severe Recessive Perceptively Impaired Hearing
Marn, Borut, Babić, Irena, Vlahović, Sanja, Žulj, Iris, Ivković, Mladen, Dawidowsky, Krsto
Rana postnatalna trajna oštećenja sluha u Hrvatskoj i važnost pedijatra u ranom prepoznavanju
Pavičić Dokoza, Katarina
Rani znakovi kašnjenja u govorno-jezičnom i komunikacijskom razvoju
Kelić, Maja, Dressler, Wolfgang
Razvoj morfonotaktičkih i fonotaktičkih zatvorničkih skupina u usvajanju hrvatskoga kao materinskoga jezika
Kelić, Maja, Zelenika Zeba, Mirta, Kuvač Kraljević, Jelena
Reading Predictors in Croatian: Contribution of (Meta)Phonological Variables

Pages