Pages

Guberina, Petar
Lingvistika govora kao lingvistička osnova verbotonalnog sistema i strukturalizam u općoj lingvistici
Guberina, Petar
Lingvistika govora kao lingvistička osnova verbotonalnog sistema i strukturalizam u općoj lingvistici
Kuvač Kraljević, Jelena, Matić Škorić, Ana, Lice, Karolina
Main Concepts in the Spoken Discourse of Persons with Aphasia: Analysis on a Propositional and Linguistic Level
Crnjac, Ivan
Medijska pismenost za djecu s poremećajima sluha i/ili govora u Poliklinici SUVAG
Guberina, Petar
Metodologija verbotonalnog sistema
Bakota, Koraljka, Pavičić Dokoza, Katarina, Punjek, Lucija
Mišljenje ravnatelja posebnih odgojno obrazovnih ustanova o kvaliteti i učinkovitosti online nastave
Kelić, Maja, Hržica, Gordana, Kuvač Kraljević, Jelena
Mjere jezičnog razvoja kao pokazatelji posebnih jezičnih teškoća
Pavičić Dokoza, Katarina, Matić, Ana, Kuvač Kraljević, Jelena
Modeli logopedske terapije: komparativna analiza hrvatskog i europskog konteksta
Hržica, Gordana, Lice, Karolina
Morfološke pogreške u uzorcima govornog jezika djece urednog jezičnog razvoja i djece s posebnim jezičnim teškoćama
Kolundžić, Zdravko, Šimić Klarić, Andrea, Vuković, Borislav, Pavičić Dokoza, Katarina, Vodanović, Dinah, Mejaški Bošnjak, Vlatka, Tesari, Helena, Lenček, Mirjana
Morphological Skills in Preschool Children Born After Asymmetrical Intrauterine Growth Restriction
Pavičić Dokoza, Katarina, Heđever, Mladen
Motoričke govorne vještine djece koja mucaju
Munivrana Dervišbegović, Boška, Mildner, Vesna
N400 and short speech stimuli

Pages