Conference presentation
Bajkama kroz Maslowljevu piramidu ljudskih potreba u kontekstu jačanja pozitivnih kapaciteta djece s oštećenjem sluha i govorno- jezičnim teškoćama
At: 7. konferencija socijalnih radnika Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada. Opatija, Croatia, 2016. urn:nbn:hr:257:755286

Vukmanović, Božica; Mihanović, Vesna; Bednjanec Vuković, Aleksandra; Vlahović, Marija

Cite this document

Vukmanović, B., Mihanović, V., Bednjanec Vuković, A. & Vlahović, M. Bajkama kroz Maslowljevu piramidu ljudskih potreba u kontekstu jačanja pozitivnih kapaciteta djece s oštećenjem sluha i govorno- jezičnim teškoćama [PowerPoint slides]. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:257:755286

Vukmanović, Božica, et al. "Bajkama kroz Maslowljevu piramidu ljudskih potreba u kontekstu jačanja pozitivnih kapaciteta djece s oštećenjem sluha i govorno- jezičnim teškoćama." 7. konferencija socijalnih radnika Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada, 12.10.2016.-14.10.2016., Opatija, Croatia. Presentation. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:257:755286

Vukmanović, Božica, Vesna Mihanović, Aleksandra Bednjanec Vuković and Marija Vlahović. "Bajkama kroz Maslowljevu piramidu ljudskih potreba u kontekstu jačanja pozitivnih kapaciteta djece s oštećenjem sluha i govorno- jezičnim teškoćama." Presentation at 7. konferencija socijalnih radnika Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada, Opatija, Croatia, 12.10.2016.-14.10.2016. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:257:755286

Vukmanović, B., et al. 'Bajkama kroz Maslowljevu piramidu ljudskih potreba u kontekstu jačanja pozitivnih kapaciteta djece s oštećenjem sluha i govorno- jezičnim teškoćama' [Presentation], 7. konferencija socijalnih radnika Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada. 12.10.2016.-14.10.2016. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:257:755286

Vukmanović B, Mihanović V, Bednjanec Vuković A, Vlahović M. Bajkama kroz Maslowljevu piramidu ljudskih potreba u kontekstu jačanja pozitivnih kapaciteta djece s oštećenjem sluha i govorno- jezičnim teškoćama. [Presentation] [cited 2024 April 19] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:257:755286

B. Vukmanović, V. Mihanović, A. Bednjanec Vuković and M. Vlahović, "Bajkama kroz Maslowljevu piramidu ljudskih potreba u kontekstu jačanja pozitivnih kapaciteta djece s oštećenjem sluha i govorno- jezičnim teškoćama", presented at: 7. konferencija socijalnih radnika Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada, Opatija, 12.10.2016.-14.10.2016. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:257:755286

Please login to the repository to save this object to your list.