Vlahović, Sanja
Dijagnostika i rehabilitacija osoba oštećenog sluha po verbotonalnoj metodi u svjetlu suvremenih spoznaja
Bakota, Koraljka, Pirkić, Snježana, Šimunović, Zrinka, Šmit, Ksenija
Dramski izraz kao terapijski postupak u verbotonalnoj metodi
Čolić, Viktorija, Klarić Bonacci, Nataša
Glazbene stimulacije
Tuta Dujmović, Marijana, Aras, Ivana, Bakota, Koraljka, Balić, Tomislava
Improving rhetorical skills by using the Verbotonal method
Pavelin Lešić, Bogdanka, Munivrana Dervišbegović, Boška, Mihanović, Vesna
Lingvistika govora i verbotonalni sistem u svjetlu suvremenih spoznaja
Runjić, Nađa
Spaciocepcija i spaciogramatika
Crnjac, Ivan
Specijalna knjižnica Poliklinike SUVAG: specifičnosti poslovanja u modernom okruženju
Kršić, Sunčana, Merey Sarajlija, Dijana
Stimulacije pokretom
Pavičić Dokoza, Katarina, Tuta Dujmović, Marijana, Laštro, Sanja
Verbotonalna metoda u kontekstu rehabilitacije slušanja i govora
Dulčić, Adinda, Mildner, Vesna, Frankol, Dunja
Verbotonalna teorija
Aras, Ivana
Vestibularno osjetilo, njegova uloga u spaciocepciji i odnos s višim moždanim funkcijama
Pavelin Lešić, Bogdanka, Hercigonja Salamoni, Darija
Vrednote govornog jezika, čimbenik kohezije govorno-jezičnog izraza