Vlahović, Sanja
Dijagnostika i rehabilitacija osoba oštećenog sluha po verbotonalnoj metodi u svjetlu suvremenih spoznaja
Bakota, Koraljka, Pirkić, Snježana, Šimunović, Zrinka, Šmit, Ksenija
Dramski izraz kao terapijski postupak u verbotonalnoj metodi
Čolić, Viktorija, Klarić Bonacci, Nataša
Glazbene stimulacije
Pavelin Lešić, Bogdanka, Munivrana Dervišbegović, Boška, Mihanović, Vesna
Lingvistika govora i verbotonalni sistem u svjetlu suvremenih spoznaja
Runjić, Nađa
Spaciocepcija i spaciogramatika
Crnjac, Ivan
Specijalna knjižnica Poliklinike SUVAG: specifičnosti poslovanja u modernom okruženju
Kršić, Sunčana, Merey Sarajlija, Dijana
Stimulacije pokretom
Pavičić Dokoza, Katarina, Tuta Dujmović, Marijana, Laštro, Sanja
Verbotonalna metoda u kontekstu rehabilitacije slušanja i govora
Dulčić, Adinda, Mildner, Vesna, Frankol, Dunja
Verbotonalna teorija
Aras, Ivana
Vestibularno osjetilo, njegova uloga u spaciocepciji i odnos s višim moždanim funkcijama
Pavelin Lešić, Bogdanka, Hercigonja Salamoni, Darija
Vrednote govornog jezika, čimbenik kohezije govorno-jezičnog izraza