Pansini, Mihovil
Audiološka verbotonalna dijagnostika: pomoćna skripta za rad u Dijagnostičkom odjelu
Guberina, Petar
Tehnička pomagala : elektronski aparati verbotonalne metode
Guberina, Petar, Asp, Carl W.
Verbotonalna metoda u rehabilitaciji osoba sa smetnjama u komunikaciji
Aras, Ivana, Pansini, Mihovil, Ljubešić, Marta, Blaži, Draženka, Bolfan-Stošić, Natalija, Runjić, Nađa, Ćelap, Maja, Mijić, Vesna, Laban, Rudolf, Paškvalin, Marija, Stajnko-Rogelj, Margarita, Lichter Štajduhar, Marina, Bilas, Vesna, Akrap Kotevski, Višnja, Saletto, Tatjana, Guberina, Petar, Prašin, Vladimir
Verbotonalni razgovori 1995
Marn, Borut, Pansini, Mihovil, Benčić, Ivan, Buzina, Tanja, Bedeković, Vladimir, Obad, Dubravka, Gerić, Vladimir, Zahradka, Katarina, Šindija, Branka, Prašin, Vladimir, Lovrić, Mladen, Somek, Zrinka, Hruškar, Renata
Verbotonalni razgovori 1996
Dubac, Stjepan, Obad, Dubravka, Pavelin Lešić, Bogdanka, Prašin, Vladimir, Dabić-Munk, Darinka, Pansini, Mihovil, Trotić, Robert, Dolenčić, Krešimir, Kondić, Ljiljana, Dulčić, Adinda, Bagatin, Marijo, Borković, Ljubomir, Vlahović, Sanja, Vranić, Đurđica, Šoštarić-Peklar, Miroslava, Jukić, Branka, Zahradka, Katarina, Runjić, Nađa, Šindija, Branka, Zlatarić, Dunja, Kutleša, Mirjana, Gschwend, Gino
Verbotonalni razgovori 1998
Pavelin Lešić, Bogdanka, Marn, Borut, Jakubin, Snježana, Bakota, Koraljka, Šaler, Zrinka, Hercigonja Salamoni, Darija, Jusufbegović, Sanja, Čečuk, Katarina, Šoštarić-Peklar, Miroslava, Pansini, Mihovil, Aras, Ivana, Kondić, Ljiljana, Dulčić, Adinda, Šindija, Branka, Mildner, Vesna
Verbotonalni razgovori 2001
Pavičić Dokoza, Katarina, Runjić, Nađa, Kramarić, Vesna, Šikić, Nada, Pansini, Mihovil, Šindija, Branka, Sabljar, Zoran, Esser, Barbara, Vlahović, Sanja
Verbotonalni razgovori 2002
Crnković, Višnja, Kondić, Ljiljana, Vranić, Đurđica, Paškvalin, Marija, Lovrić, Mladen, Pavičić Dokoza, Katarina, Šindija, Branka, Aras, Ivana, Runjić, Nađa
Verbotonalni razgovori 2003
Pavičić Dokoza, Katarina
Verbotonalni razgovori 2005