Pages

Telepractice as a Reaction to the COVID-19 Crisis: 
Insights from Croatian SLP Settings
Telepractice as a Reaction to the COVID-19 Crisis: Insights from Croatian SLP Settings
Kuvač Kraljević Jelena
Matić Ana
Pavičić Dokoza Katarina
Utjecaj stupnja gluhoće na kontrolu prozodijskih elemenata
Utjecaj stupnja gluhoće na kontrolu prozodijskih elemenata
Bonetti Luka
Utović Vlatka
Dulčić Adinda
Verbotonalna audiometrija
Verbotonalna audiometrija
Krapeš Mirko
Jukić Branka
Verbotonalna metoda i nove tehnologije u Poliklinici SUVAG
Verbotonalna metoda i nove tehnologije u Poliklinici SUVAG
Dulčić Adinda
Pavičić Dokoza Katarina
Vlahović Sanja
Sabljar Zoran
Šindija Branka

Pages