Pages

Munivrana Dervišbegović, Boška, Mildner, Vesna
Cortical auditory evoked potentials in unsuccessful cochlear implant users
Kuvač Kraljević, Jelena, Hržica, Gordana, Lice, Karolina
CroDA: Hrvatski diskursni korpus govornika s afazijom
Kuvač Kraljević, Jelena, Hržica, Gordana, Kologranić Belić, Lana
Croatian Corpus of Non‐Professional Written Language – Typical Speakers and Speakers with Language Disorders
Hercigonja Salamoni, Darija
Crtice za povijest logopedije – Hrvatska u odnosu na Europu i svijet
Kolundžić, Zdravko, Lenček, Mirjana, Andrea, Šimić Klarić, Pavičić Dokoza, Katarina
Development of premature born children – what about language, reading and writing? The speech and language pathologist’s view
Jovančević, Sonja, Bolfan-Stošić, Natalija, Jovančević, Milivoj
Differences in the Acoustic Characteristics of the Cries of Infants with Colics and the Cries of Healthy Infants
Crnjac, Ivan, Rokvić Crnjac, Mirela
Digitalne zbirke na primjeru virtualne waldorfske knjižnice
Manojlović, Koraljka
Događaji u Senju 9. svibnja 1937.: Prilog proučavanju političkog terora u Hrvatskoj
Hercigonja Salamoni, Darija, Rendulić, Ana
Drama techniques as part of cluttering therapy according to the verbotonal method
Bratković, Daniela, Mihanović, Vesna, Dulčić, Adinda
Društveni položaj žena s invaliditetom
Tadić, Stipe, Brezovec, Erik, Tadić, Iva
Društvo (COVID–19) rizika — između instrumentalne i aksiološke racionalnosti
Pavičić Dokoza, Katarina, Heđever, Mladen, Pavičić Šarić, Jadranka
Duration and Variability of Speech Segments in Fluent Speech of Children with and without Stuttering

Pages