Conference presentation
Usvajanje vremenskih odnosa u funkciji razvoja jezičnog izraza, mišljenja i govora
At: III. Kongres logopeda Hrvatske: Razvoj i nove perspektive u jezičnoj i govornoj terapiji i dijagnostici. Dubrovnik, Croatia, 2005. urn:nbn:hr:257:038427

Bakota, Koraljka; Šaler, Zrinka

Cite this document

Bakota, K. & Šaler, Z. Usvajanje vremenskih odnosa u funkciji razvoja jezičnog izraza, mišljenja i govora [PowerPoint slides]. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:257:038427

Bakota, Koraljka and Zrinka Šaler. "Usvajanje vremenskih odnosa u funkciji razvoja jezičnog izraza, mišljenja i govora." III. Kongres logopeda Hrvatske: Razvoj i nove perspektive u jezičnoj i govornoj terapiji i dijagnostici, 28.09.2005.-01.10.2005., Dubrovnik, Croatia. Presentation. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:257:038427

Bakota, Koraljka and Zrinka Šaler. "Usvajanje vremenskih odnosa u funkciji razvoja jezičnog izraza, mišljenja i govora." Presentation at III. Kongres logopeda Hrvatske: Razvoj i nove perspektive u jezičnoj i govornoj terapiji i dijagnostici, Dubrovnik, Croatia, 28.09.2005.-01.10.2005. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:257:038427

Bakota, K. and Šaler, Z. 'Usvajanje vremenskih odnosa u funkciji razvoja jezičnog izraza, mišljenja i govora' [Presentation], III. Kongres logopeda Hrvatske: Razvoj i nove perspektive u jezičnoj i govornoj terapiji i dijagnostici. 28.09.2005.-01.10.2005. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:257:038427

Bakota K, Šaler Z. Usvajanje vremenskih odnosa u funkciji razvoja jezičnog izraza, mišljenja i govora. [Presentation] [cited 2024 July 14] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:257:038427

K. Bakota and Z. Šaler, "Usvajanje vremenskih odnosa u funkciji razvoja jezičnog izraza, mišljenja i govora", presented at: III. Kongres logopeda Hrvatske: Razvoj i nove perspektive u jezičnoj i govornoj terapiji i dijagnostici, Dubrovnik, 28.09.2005.-01.10.2005. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:257:038427

Please login to the repository to save this object to your list.